Co2 Prestatieladder

Flexcorail BV streeft naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Hiervoor is het milieuzorgsysteem conform de CO2-prestatieladder opgezet.

co2-footprint

Flexcorail heeft zich in 2016 gecertificeerd voor niveau 5 van de CO-2 prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door spoorbeheerder ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. De afgelopen jaren is de ladder dan ook breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en sectoren.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De verhuizing in 2018 naar Biesland was voor Verschoor hét moment om het pand zo duurzaam mogelijk te verbouwen. De voorloper op bedrijventerrein Kagerweg, waar ondernemers gezamenlijk werken aan het verduurzamen van hun bedrijventerrein, er is gekozen voor alle 'logische' maatregelen; led-verlichting, HR++-glas, zeer goede isolatie, lage temperatuurverwarming en zonne-energie maar ook voor twee warmtepompen die een reductie opleveren van 70% van ons gasverbruik." Het resultaat is Energielabel A voor het pand.

Voor onze aanmelding als duurleverancier verwijzen wij u naar de site www.duurzameleverancier.nl.
Verdere initiatieven zijn te vinden op de site www.skao.nl.