Certificering

Flexcorail BV heeft zich in loop der jaren voor diversen managementsystemen gecertificeerd, lidmaatschap of erkend volgens de eisen die gesteld worden aan firma’s die in een bepaalde branche actief zijn. Flexcorail BV beschikt inmiddels over de volgende certificaten/erkenningen:
ISO 9001, VCA*, Veilig Bewust Certificaat, CO2 prestatieladder, KvINL, Erkend werkplekbeveiligingsbedrijf, Lidmaatschap Uneto VNI, Erkend leerbedrijf SBB.

Waarom certificeren en erkenning?

Een groot aantal organisaties laat het managementsysteem certificeren door een objectieve buitenstaander; een certificatie-instelling (CI). Deze CI staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Verschillende redenen spelen voor de keuze van certificatie een rol. Van organisatie tot organisatie zal het een andere ‘mix’ van redenen zijn.

Verbeteren van prestaties!

De kritische blik van de certificatie-instelling zorgt voor nieuwe inzichten waarmee het managementsysteem en daarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. Het vormt ook een sterke stimulans voor de betrokken medewerkers.

Meer zekerheid

De audits door een externe auditor zorgen ervoor dat het management een grotere zekerheid krijgt dat risico’s goed zijn geïdentificeerd en worden beheerst. Dit geldt ook voor de naleving van wet- en regelgeving.

Relatie met de klanten

Zowel bedrijven als overheden waarderen de duurzaamheidsprestaties bij de selectie van een leverancier. Door certificatie van het managementsysteem maakt u aantoonbaar dat de ‘people-component’ en/of de ‘planet-component’ van duurzaam ondernemen geborgd is. De aanwezigheid van een certificaat is voor opdrachtgevers of klanten steeds vaker een voorwaarde bij de inkoop of aanbesteding.

Relatie met omgeving en toezichthouder

Voor zowel omwonenden als toezichthouders van de overheid is het belangrijk om te weten dat de organisatie de risico’s beheerst en wet- en regelgeving naleeft. Het certificaat geeft aan dat dit adequaat gebeurt. Het feit dat een organisatie zich door het inschakelen van een externe partij kwetsbaar durft op te stellen geeft vertrouwen. De toezichthouder kan inspecties afstemmen op de extra informatie die beschikbaar is en zodoende efficiënter tot een goed oordeel komen. Dit komt de relatie tussen overheid en organisatie ten goede.

2019 Certificaat Co2 bewust niveau 5
Flexcorail BV streeft naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers.
Hiervoor is het milieuzorgsysteem conform de CO2-prestatieladder opgezet. Flexcorail is al sinds 2016 gecertificeerd en wij blijven ons verbeteren.

2020 Safety culture ladder
ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden.
Met de Safety culture ladder stimuleren we medewerkers, aannemers en onze leveranciers om nog bewuster veilig te gaan werken.
(Flexcorail is sinds 2016 gecertificeerd en wij blijven ons continue verbeteren)

2019 (Certificaat) ISO 9001:2015, VCA**
Certificering door NCI (Flexcorail is sinds 2007 gecertificeerd voor ISO 9001 en VCA*, Flexcorail behaald in 2019 zijn certificaat VCA** )

2019 (Erkenning ProRail) Werkplekbeveiligingsbedrijf
De Tenderboard heeft op 28 maart 2017, op basis van de “Erkenningsregeling van Prorail” Flexcorail BV erkend als “Werkplekbeveiligingsbedrijf” in de branche “Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers” (sinds 2013 erkend als Personeelsteller, in 2017 omgezet naar Erkenning Werkplekbeveiliging bedrijf)

2017 SBB (Erkenning) (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Erkend Leerbedrijf. (Flexcorail is sinds 2015 erkend leerbedrijf)

2017 (Lidmaatschap) Uneto-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel
(Flexcorail heeft sinds 2016 een Lidmaatschap)

2018 (Erkenning KvINL) Kwaliteit voor Installaties Nederland
KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten
behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Flexcorail BV is al sinds 2014 erkend installateur. (Flexcorail is sinds 2014 erkend installateur)

2017 (Certificaat) Werkplekbeveiliging Prorail
Certificering door NCI (sinds 2013 gecertificeerd als Personeelsteller, in 2017 omgezet naar certificering Werkplekbeveiliging bedrijf)

pdf Certificaat Co2 trede 5

pdf Veiligheidbewust certificaat trede 4

pdf Verklaring lidmaatschap Uneto-Vni

pdf KvINL 2018

pdf SBB Erkenning

pdf NEN-EN-ISO 9001:2015

pdf VCA** 2017 versie 6

pdf Certificaat CA WPB Flexcorail BV

pdf Getekende brief Erkenning WPB Flexcorail