Vanwege het Coronavirus neemt Flexcorail diverse maatregelen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Hieronder nemen we je mee in onze maatregelen. Let op! Dit bericht wordt regelmatig bijgewerkt. 

Maatregelen Flexcorail  

Het werk bij onze zakelijke klanten gaat zoveel mogelijk door. Flexcorail draagt zoveel mogelijk bij aan het in stand houden van het openbaar vervoer welke is aangemerkt als cruciale sector.
Daarbij valt Flexcorail dus onder de cruciale beroepsgroep. Ons kantoor is ook gewoon open en wij trachten onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bij het maken van een afspraak zullen wij u vooraf vragen of u klachten heeft. Indien u klachten heeft en de afspraak geen prioriteit heeft, stellen wij de afspraak uit.
Op kantoor zijn onze werkplekken dermate uitgerust dat ze voldoen aan de 1,5 meter afstand en onze vergaderruimtes zijn tevens groot genoeg om deze afstand aan te houden. 

Om dit goed en veilig te doen, hebben wij een risicobeoordeling gedaan en een RI&E opgesteld. Deze is gebaseerd op de meest actuele informatie van het RIVM en vormt het uitgangspunt voor de instructies die wij onze collega’s hebben meegegeven. In hoofdlijnen zijn deze als volgt: 

  • Onze collega’s schudden geen handen en bewaren tenminste 1,5 meter afstand  
  • Onze collega’s volgen de hygiëne-maatregelen van het RIVM 
  • Onze collega’s nemen geen eten, drinken, gereedschappen of materialen aan. Dit pakken zij zelf.
  • Onze collega’s blijven thuis bij (milde) verkoudheidsklachten en/of griep, wanneer een van de gezinsleden griep heeft en/of wanneer zij of hun huisgenoten positief zijn getest op Corona.  
  • Wij voeren alleen acute werkzaamheden uit in specifieke hoog-risico-omgevingen zoals zorginstellingen (verzorgingshuizen, ziekenhuizen etc.) 
  • Vergaderingen of evenementen zijn alleen toegestaan tot maximaal 30 personen. Hierbij moet 1,5 meter afstand bewaard kunnen worden. We hebben een voorkeur voor op afstand vergaderen.
  • Onze collega’s respecteren de protocollen van onze opdrachtgevers, mits deze niet in strijd zijn met de richtlijnen van het RIVM.  
  • Onze collega’s op kantoor werken zoveel mogelijk thuis, of op gepaste afstand van elkaar. 
  • Werkbonnen worden niet meer ondertekend op het touchscreen van onze monteurs. Er wordt gevraagd naar de naam van de klant die de technicus dan zelf zal noteren.  

Hoe nu verder? 

Flexcorail heeft een Corona-team samengesteld en volgt hiermee de actuele ontwikkelingen op de voet. Dit bericht zal naar verwachting dan ook regelmatig worden bijgewerkt. Ook roepen wij u op om er samen met ons voor te zorgen dat ons werk zoveel mogelijk door kan gaan, maar het ook te respecteren als dit niet lukt. Heeft u zelf nog vragen of aandachtspunten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flexcorail.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid