Werkplekbeveiliging

Het is van belang bij het werken in- of nabij Railinfra, tram en metrolijnen dat naast de arbo risico’s ook het risico op aanrijdgevaar door trein, tram en metro wordt geëlimineerd en voorkomen, maar ook het risico op elektrocutiegevaar door bovenleiding, derde rail of andere onderspanning staande actieve delen wordt geëlimineerd en voorkomen.

Op basis van een goed uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie worden de benodigde veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Flexcorail BV heeft de beschikking over de juiste veiligheidsmiddelen en veiligheidsfunctionarissen die aan sluiten bij uw wensen en project. Bij deze inventarisatie wordt gekeken naar:

Veilige route
Het realiseren van een veilige loop/aan- en afvoer route van en naar de werkplek;

Veilig werken
Het Veilig werken in- of in de nabijheid van de Railinfra, tram en metrolijnen;

Werkomgeving
Het realiseren van een veilige werkplek of werkomgeving;

Handhaving en verbetering
Het handhaven op veilig werken, dan wel het sturen op het verbeteren van de veiligheidsprestaties bij het uitvoeren van werkzaamheden in- of in de nabijheid van de Railinfra, tram en metrolijnen of elektrische installaties.


Onderhoudswerkzaamheden

Het bieden van ondersteuning bij onderhoudswerkzaamheden is waar wij goed in zijn en wij ons in onderscheiden. Binnen ons bedrijf beschikken wij over vakkundige, flexibele en hardwerkenden mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan bovenleiding, maar ook onderhoud aan de railinfra is onze dagelijkse bezigheid. Als onze mensen die voor onderhoudswerkzaamheden worden ingezet beschikken over de benodigde certificaten.

Maar ook het onderhouden, aanleggen van werkwegen, looppaden, hekwerken en poorten, stations installaties kunnen wij voor u uitvoeren.


Utiliteitsbouw

U kunt bij ons terecht voor een full-service installatietechniek. Dit betekent dat wij u altijd kunnen helpen. Van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden tot het realiseren van volledige installaties. Wij kunnen uw team ondersteunen of uw werk volledig uit handen nemen en u verder ont zorgen. Wij zoeken samen met onze opdrachtgevers naar passende oplossingen.
Wij beschikken over volledige opgeleiden monteurs.


Constructiewerk

Het leveren van niet alledaagse staalconstructie en maatwerkoplossingen. Specifieke technieken en de kennis van materiaal is van belang bij plaatbewerking en constructie werk. Binnen ons bedrijf beschikken wij over de mogelijkheid u te helpen bij de realisatie van maatwerkoplossingen. Stalen loopbordessen, leuningen, roosterbeplating, gootconstructie maar ook kleine herstel werkzaamheden en laswerkzaamheden zijn ons niet onbekend en wij beschikken de nodige kennis en ervaring.


CCTV Installaties

Al geruime tijd houden wij ons bezig met CCTV installatie voor diversen toepassingen waaronder beveiliging, toezicht en het monitoren van installaties.

De techniek omtrent CCTV installaties staat niet stil. Wij kunnen u adviseren bij de juiste keuze van het systeem wat bij uw wens past. Maar wij kunnen ook een volledig CCTV installatie realiseren van vaste systemen tot draadloze systemen. Deze dienst voeren wij binnen onze eigen organisatie maar wij beschikken ook over een ruim netwerk van gecertificeerde bedrijven.