Doel van invalshoek A is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot te kennen (Inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatpact van de eigen bedrijfsvoering en de projecten terug te dringen. Wanneer inzicht is verworven, kunnen hieraan reductiedoelstellingen worden gekoppeld (invalshoek B: Reductie), gecommuniceerd (invalshoek C: Transparantie) en gezocht naar initieatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten (invalshoek D: Participatie).

Invalshoek A kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

pdf Beleidsverklaring CO2-2011-0
pdf Certificaat CO2 niveau 5
pdf Certificaat NUON Groene Stroom
pdf Certificaat NUON Gas met CO2 compensatie
pdf Energielabel Biesland 19 Beverwijk
pdf Energiebesparingsonderzoek Flexcorail 2017-2018
pdf Energiebesparingsonderzoek Flexcorail