Door het intern en extern communiceren over het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte vooruitgang, alsook het aangaan van een dialoog met overheid en NGO’s wordt geborgd dat aangekondigde acties worden nagekomen. Bovendien wordt hier duidelijk dat in verband met de doelstellingen gesproken mag worden van een serieuze uitdaging.

Invalshoek C kan in de geest van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalsheoeken. Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties op de onderliggende niveaus.

pdf Jaarplan CO2 2022
pdf Ketenanalyse Circulaire bouwstoffen 2022
pdf Directiebeoordeling CO2 2021
pdf Jaarbeoordeling CO2 2021

pdf Nieuwsbrief CO2 11-02-2019
pdf Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 2018
pdf Nieuwsbrief CO2 27-04-2017
pdf Nieuwsbrief NR 2016-001 co2 reductie relaties
pdf Nieuwsbrief NR 2016-002 co2 reductie intern
pdf Nieuwsbrief NR 2017-01 personeel
pdf Footprint 2015
pdf Footprint 2016
pdf Footprint 2017
pdf Footprint 2018 eerste helft
pdf Footprint 2018 tweede helft